שכן קרוב
בקליטה

גרעין ישראלי באיבים

קליטת עליה-העולים יוצאי אתיופיה מגיעים מתרבות שונה בעלת מאפיינים ייחודיים, אל תרבות מערבית, פער שיוצר אתגרים משמעותיים בתהליך הקליטה. העולים מגיעים ארצה עם כוחות, כישורים וציפיות. בתהליכי קליטה חלקיים ומאוחרים מדי, נראה יחסי תלות ונחיתות, במקום זקיפות קומה ויצרנות. על מנת לסייע לעולים בתהליך הקליטה, יש צורך בהנגשת השפה, התרבות והמציאות הישראלית. ללא סיוע ניכר, העולים עשויים למצוא עצמם מנותקים גם לאחר שנים רבות בארץ.

אנו מבקשים ליצור לעולים, מרחב חיים ישראלי משותף, מרגעי הקליטה הראשונים. שכנות שיוצרת מפגש יומיומי כחלק מחיים בקהילה משותפת, שיש בה עולים חדשים, יחד עם גרעין חברתי של ישראלים וותיקים. המודל המתהווה באיבים, יהווה דגם שיאפשר למידה ודיוק של עקרונות הפעולה המתאימים לקהילה המשותפת. על בסיס הניסיון המצטבר באיבים, הכוונה היא להקים קהילות נוספות ברחבי הארץ.

מזה כשנה וחצי, מפעילה העמותה גרעין משפחות ישראלי, המתגורר במרכז הקליטה של הסוכנות היהודית, בכפר איבים הסמוך לשדרות, הגרעין מונה 7 משפחות, 44 נפשות. חברי הגרעין מקיימים יחסי שכנות טבעיים עם משפחות העולים ומפעילים יחד עם צוות הכפר, פעילויות שונות לחיזוק הקשרים ואיכות קליטת העלייה במעגלים השונים. בכפר כ – 600 נפש, מתוכם 75 משפחות של עולים חדשים מאתיופיה. משך השהות בכפר למשפחה עולה הוא 3 שנים. העולים מגיעים לארץ מתוקף חוק איחוד משפחות, אחרי המתנה ממושכת של שנים רבות במחנות מעבר בערים גונדר ואדיס אבבה, ועוברים בכפר תהליך של גיור מלא. את הכפר מנהלת הסוכנות היהודית באופן מלא ודואגת לכל צרכי העולה, בעזרת צוות רחב ומסור.

התוכנית מהווה דגם חדשני. בעקבות הצלחתה שכבר עתה נראית לעין, נשקלת בסוכנות האפשרות להרחיבה בשנים הקרובות, למרכזי קליטה נוספים ברחבי הארץ.

0
הידעת?

750 תלמידי העיר גבעת שמואל, למדו על החיים בשדרות, במסגרת התכנית ״שמים את שדרות במרכז״